Bijeenkomst: Bestuurlijke Integriteit in de praktijk geannuleerd

Update: 21 november 2019.

Deze bijeenkomst gaat helaas niet door.

Op dinsdagavond 26 november komen leden van wervings- en selectiecommissies van politieke partijen maar ook politieke ambtsdragers van provincies, gemeenten en waterschappen bij elkaar in het provinciehuis van Zwolle om aan de slag te gaan met Integriteit en weerbaarheid.

Integriteit

De vernieuwde handreiking Integriteitstoetsing komt aan bod die kan helpen bij de selectie en screening van decentrale kandidaat-volksvertegenwoordigers en bestuurders. Tijdens de bijeenkomst gaan we o.a. met de praktische tools uit de handreiking aan de slag.

Vragen die tijdens deze bijeenkomst aan bod komen:
- Hoe kan ik kandidaten voor een politieke functie toetsen op integriteit?
- Welke tools kan ik op verschillende momenten gebruiken?
- Hoe kan ik onze politieke ambtsdragers helpen hen weerbaarder te maken?
- Hoe gaan anderen om met integriteit binnen hun politieke partij?

Op al deze vragen en meer kunt u antwoorden vinden, inspiratie opdoen en collega's ontmoeten. Een ding is zeker, u kunt er daarna concreet mee aan de slag in de eigen praktijk.

Aanmelden en programma
Noteer de datum in uw agenda en meld u nu aan via politiekeambtsdragers@minbzk.nl

Attendeer ook collega’s en anderen voor wie het relevant is op deze dag.

De ontvangst is vanaf 18.00 uur met o.a. een warme maaltijd in het provinciehuis Zwolle. Om 18.30 uur start het plenaire gedeelte, gevolgd door een interactief programma over integriteit en weerbaarheid. Vanaf 21.00 uur is er gelegenheid om te netwerken tijdens een borrel. Meer informatie over het inhoudelijk programma volgt na aanmelding.

Specifieke vragen?
Op dit moment wordt er gewerkt aan het inhoudelijke programma. Zijn er specifieke vragen of onderwerpen die tijdens deze avond aan bod moeten komen? Laat het ons weten via politiekeambtsdragers@minbzk.nl. Wij proberen dit in het programma te verwerken.

Organisatie
Deze bijeenkomst is een initiatief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in samenwerking met de provincie Overijssel en de Vereniging van Griffiers. Deze bijeenkomst is de eerste in een reeks aan regionale en lokale bijeenkomsten over Integriteit en weerbaarheid.

We zien u graag op 26 november in Zwolle!