Terugblik op congres politieke ambtsdragers met een beperking

Op 4 juli 2019 vond het congres ‘Politieke ambtsdragers met een beperking’ plaats in Theater aan het Spui in Den Haag. Het werd georganiseerd door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en Disability Studies in Nederland.

Onderwerp van bespreking was de zeer beperkte deelname van mensen met een beperking aan politiek en bestuur. Van de Nederlandse bevolking heeft 10 à 15 procent een of meer beperkingen, maar slechts circa 0,5% van de politieke ambtsdragers heeft een beperking. De opkomst was groot. Onder de bezielende leiding van de dagvoorzitter, Otwin van Dijk, burgemeester van Oude IJsstelstreek, werd gezocht naar oplossingen. De uitkomsten van dit congres worden meegenomen in de brief die de minister van BZK naar verwachting in het najaar van 2019 zal sturen naar de Tweede Kamer in antwoord op een daartoe strekkende motie. Bekijk hier het verslag van dit congres, zowel voor een impressie van de bijeenkomst als voor de omvangrijke en gevarieerde opbrengst ervan.