Openstelling burgemeestersvacature Wijk bij Duurstede

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nodigt belangstellenden uit te solliciteren naar het ambt van burgemeester v/m in de gemeente Wijk bij Duurstede (circa 23800 inwoners), vacant sinds 28 mei 2019.

De bezoldiging in de inwonersklasse, waartoe deze gemeente behoort, bedraagt € 7.720,57 bruto per maand (per 1 juli 2019).

De profielschets van de te benoemen burgemeester kan worden aangevraagd bij het kabinet van de commissaris van de Koning in de provincie Utrecht (tel. 030-2582448) of worden gedownload via de hyperlink hieronder. Hier zijn tevens het verslag van de profielschetsvergadering en het tijdschema te vinden.

Aan sollicitanten wordt gevraagd in hun brief tenminste twee referenten op te geven met vermelding van adres en telefoonnummer.

Een assessment op één of enkele selectiecriteria zal deel uitmaken van de procedure; oogmerk daarvan zal dan zijn de vertrouwenscommissie over aanvullende informatie te laten beschikken bij de afronding van het advies.

Voorafgaand aan de voordracht zal de voor te dragen kandidaat door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties worden gescreend. De screening zal bestaan uit naslag bij de AIVD en fiscaal onderzoek bij de Belasting­dienst.

Sollicitatiebrieven dienen te worden gericht aan Zijne Majesteit de Koning met op de enveloppe de woorden “Kabinet” en “Vertrouwelijk”.Het wordt op prijs gesteld als sollicitanten een recente pasfoto (minimaal 1 mb) meesturen.Als sollicitanten een pasfoto meesturen, dan wordt daarmee aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties toestemming gegeven om deze foto te gebruiken tijdens de sollicitatieprocedure.

Sollicitaties moeten vóór 10 juli 2019 worden gezonden aan de commissaris van de Koning in de provincie Utrecht.
Het is tevens mogelijk om digitaal te solliciteren via: burgemeesters@provincie-utrecht.nl

Ten behoeve van de selectie worden persoonsgegevens verwerkt. Verwerking gebeurt in overeenstemming met de in de Gemeentewet en daarop gebaseerde regelgeving opgenomen procedure. De gegevens worden overeenkomstig de wettelijke termijnen bewaard.