In gesprek met statenlid Harold van de Velde

Harold en vijf andere statenleden vertellen in de serie #provincievoordedeur over het werk van de provincie. Op woensdag 20 maart zijn de provinciale verkiezingen.

Harold van de Velde

"Wij hebben geen heel grote steden, die bijvoorbeeld zelf de minister bellen. De slagkracht om onze economie, het onderwijs en de leefbaarheid te versterken, komt van de provincie. De provincie neemt initiatief en verbindt. Bijvoorbeeld op het gebied van leefbaarheid. Zo stimuleren we eigenaren met de Provinciale Impuls Wonen om oude huizen te slopen, op te knappen of te renoveren. Er zijn gemeenten die nogal wat leegstand hebben en een hoge vergrijzing. Samen met de gemeenten en het Oranje Fonds hebben wij dat als provincie aangepakt. In kas hebben we 250.000 euro. Iedereen die een goed idee heeft om de leefbaarheid te verbeteren kan een plan inleveren. Ook werkt de provincie aan ‘slimmer’ openbaar vervoer. Bussen zijn buiten de spits vaak leeg. Hoe maak je het mensen toch gemakkelijk naar het volgende dorp te reizen? Een mooi voorbeeld is dit E-Mobility Park dat wordt gebouwd in Vlissingen waar mensen een elektrische deelauto kunnen lenen. Op lokaal opgewekte energie!"

Harold van de Velde, statenlid Provincie Zeeland

#elkestemtelt, Provincie Zeeland