In gesprek met kandidaat statenlid Karima Bouchtaoui

Karima en vijf andere statenleden vertellen in de serie #provincievoordedeur over het werk van de provincie. Op woensdag 20 maart zijn de provinciale verkiezingen.

Karima Bouchtaoui

"Ik ben nu nog lid van het algemeen bestuur van Hoog Heemraadschap Schieland en Krimpenerwaard, maar heb me gekandideerd voor Provinciale Staten Zuid-Holland. Een logische vervolgstap in het Huis van Thorbecke. Het waterschap is vooral praktisch en functioneel. De provincie houdt zich breder bezig: recreatie, ruimtelijke ordening, wonen, openbaar vervoer. Ik vind dat ik in de mooiste van de twaalf provincies woon. Met 3,6 miljoen inwoners en 52 gemeenten ook de grootste. De uitdaging is de beperkte ruimte goed te benutten. Zo willen mensen niet veel tijd aan woon-werkverkeer kwijt zijn en is het dus belangrijk dat de provincie zorgt voor goede fietsroutes of een handige combinatie van fiets en bus of metro. Gemeenten kunnen dat niet alleen. Ook als het gaat om woningbouw en voldoende ruimte voor recreatie. Het is belangrijk dat de provincie het overzicht houdt. Waar zijn bijvoorbeeld gaten in de ruimte, plekken voor woningbouw of een bedrijventerrein?"

Karima Bouchtaoui (kandidaat statenlid Provincie Zuid-Holland, nu lidHoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard).

#elkestemtelt, Provincie Zuid-Holland, Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard