In gesprek met statenlid Paranka Surminski

Paranka en vijf andere statenleden vertellen in de serie #provincievoordedeur over het werk van de provincie. Op woensdag 20 maart zijn de provinciale verkiezingen.

Paranka Surminski

“De inrichting van het landschap is belangrijk voor mensen en dieren. Brabant is de meest veedichte provincie. Ik houd me in de Staten vooral bezig met ecologie: natuurbeheer, jacht en ruimtelijke ordening. Als er bijvoorbeeld minder landbouwdieren zijn, daalt de mestproductie en verbetert de kwaliteit van lucht en water. Minder fosfaat en nitraat in het water gaat iedereen aan. Door hoge concentraties in de bodem komt op sommige plaatsen zelfs de drinkwaterwinning in gevaar. Sommige putten zijn zo vervuild dat zuivering erg kostbaar is. De provincie kan daar veel aan doen. Bijvoorbeeld door biologische landbouw te stimuleren. Of door een gebied anders in te richten. Zodat bijen, andere insecten en vogels er goed kunnen leven en beter hun werk kunnen doen. Een andere inrichting van het agrarisch gebied kan ervoor zorgen dat zo’n gebied minder aantrekkelijk wordt voor ganzen. Boeren hebben dan minder last van schade op gevoelige percelen en de dieren hoeven niet massaal afgeschoten te worden. De provincie heeft ook een taak bij de opvang voor dieren en vogels die zijn aangereden. Zo heeft zij net subsidie gegeven voor een tweede revalidatiecentrum voor vogels in Oost-Brabant.”

Paranka Surminski, statenlid Provincie Noord-Brabant

#elkestemtelt, Provincie Noord-Brabant