In gesprek met statenlid Sjaak Simonse

Sjaak en vijf andere statenleden vertellen in de serie #provincievoordedeur over het werk van de provincie. Op woensdag 20 maart zijn de provinciale verkiezingen.

Sjaak Simonse

"Voor mijn werk rijd ik dagelijks door de provincie. Ik kom overal en hoor veel. Als statenlid kan ik dat omzetten in politiek. Heel mooi om te doen. Mijn belangrijkste taak: kaders stellen voor de inrichting van de provincie. Wij hebben te maken met natuur, duurzame energie, landbouw, visserij, wegen. Bij nieuwe initiatieven vragen we ons in de Staten af: hoe willen we dat het landschap eruit gaat zien? Vaak betekent dat een flinke discussie. Wat gaan we doen? De antwoorden daarop bepalen het leefklimaat. Dat overstijgt al gauw wat gemeenten kunnen doen. Neem bijvoorbeeld natuurgebied de Oostvaardersplassen. Over het beheer zijn zoveel meningen. De provincie heeft daar veel over te zeggen want gaat over het beheer. In de Staten wegen we belangen en zetten een koers uit. Twee jaar geleden heb ik een initiatiefvoorstel ingediend voor een ander beheer. Ik kon het niet aanzien dat zoveel dieren moesten lijden. Dat leverde een hele strijd op. Maar nu komen er toch minder dieren, op basis van de draagkracht in het gebied."

Sjaak Simonse is statenlid SGP, Provincie Flevoland

#elkestemtelt, Provincie Flevoland