Circulaires niet meer per post per 1 januari 2019

In het nieuwe jaar zullen de circulaires uitsluitend online te vinden zijn.

Animatie 'Wat doet een raadslid?'

Met ingang van 1 januari 2019 zullen circulaires met betrekking tot de rechtspositie van politieke ambtsdragers uitsluitend nog bekend worden gemaakt op de site van de officiële bekendmakingen (Staatscourant) en op deze website www.politiekeambtsdragers.nl.

Rss-Feed
U kunt zich op de RSS-feed abonneren onderaan deze site bij Service en dan kiezen voor RSS, dan komt u bij de circulaires via RSS feeds. Klik op Abonneren op deze feed.

Tip
Voeg deze link https://feeds.politiekeambtsdragers.nl/circulaires.rss toe aan het sterretje rechtsboven, zodat deze in uw favorieten staat en snel te raadplegen is voor nieuwe feeds. Per april 2019 zal er een emailattendering worden aangeboden.