Nieuwe burgemeestersbenoemingen

Er zijn weer nieuwe burgemeestersbenoemingen voor de volgende gemeenten.

burgemeestersbenoeming

Zevenaar

De heer drs. L.J.E.M. van Riswijk (Lucien) is benoemd tot burgemeester van de gemeente Zevenaar. De benoeming gaat in op 20 december 2018. De heer Van Riswijk (50 jaar) is lid van het CDA. Hij is op dit moment burgemeester van de gemeente Druten.  Op dit moment is mevrouw mr. P. Schadd-de Boer (PvdA) waarnemend burgemeester van de gemeente Zevenaar. Per 1 januari 2018 zijn de gemeenten Rijnwaarden en Zevenaar samengevoegd tot de nieuwe gemeente Zevenaar. 

Rozendaal

Mevrouw drs. E. (Ester) Weststeijn-Vermaat is benoemd tot burgemeester van de gemeente Rozendaal. De benoeming gaat in op 14 februari 2019. Mevrouw Weststeijn-Vermaat (41 jaar) is geen lid van een politieke partij. Op dit moment is de heer drs. J.H. Klein Molekamp (VVD) burgemeester van de gemeente Rozendaal.

Oosterhout

De heer M. (Mark) Buijs wordt de nieuwe burgemeester van Oosterhout. De ministerraad heeft op voorstel van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties besloten hem voor te dragen voor benoeming. De benoeming gaat in op 19 december 2018. De heer Buijs (50 jaar) is lid van de VVD. Hij is op dit moment burgemeester van Boxtel. Op dit moment is de heer M.A. Fränzel MSc (D66) waarnemend burgemeester van Oosterhout.  

Westland

De heer B.R. (Bouke) Arends MPM wordt de nieuwe burgemeester van de gemeente Westland. De ministerraad heeft op voorstel van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties besloten hem voor te dragen voor benoeming. De benoeming gaat in op 18 december 2018. De heer Arends (52 jaar) is lid van de PvdA. Hij is vanaf 2010 wethouder van de gemeente Emmen. De heer Arends volgt mevrouw A.M.A. van Ardenne-van der Hoeven (CDA) op die op dit moment waarnemend burgemeester van de gemeente Westland is.

Oldambt

Mevrouw C-Y Sikkema (Cora-Yfke) is benoemd tot burgemeester van de gemeente Oldambt.  De benoeming gaat in op 29 januari 2019. Mevrouw Sikkema (48 jaar) is lid van GroenLinks. Zij is op dit moment wethouder in de gemeente Haarlem.  Mevrouw H.K. Pot (PvdA) is waarnemend burgemeester van Oldambt.  

Dalfsen

Mevrouw drs. E. van Lente (Erica) is benoemd tot burgemeester van de gemeente Dalfsen. De benoeming gaat in op 14 januari 2019. Mevrouw Van Lente (39 jaar) is lid van de PvdA. Zij is op dit moment waarnemend burgemeester van de gemeente Bedum. Mevrouw Van Lente volgt de heer drs. H.C.P. Noten (PvdA) op.

Oldenzaal

De heer drs. P.G. Welman (Patrick) is benoemd tot burgemeester van de gemeente Oldenzaal. De benoeming gaat in op 17 december 2018. De heer Welman (51 jaar) is lid van het CDA. Hij was wethouder van de gemeente Enschede. De heer Welman volgt de heer drs. T.J. Schouten (PvdA) op. De heer J.W. Velema (Jaap) is benoemd tot burgemeester van de gemeente Westerwolde. De benoeming gaat in op 19 december 2018.   

Veendam

De heer Velema (55 jaar) is lid van D66. Hij is op dit moment wethouder in de gemeente Veendam. Op dit moment is de heer mr. L.J. Klaassen (CDA) waarnemend burgemeester van de gemeente Westerwolde. De gemeente Westerwolde is per 1 januari 2018 ontstaan door samenvoeging van de gemeenten Bellingwedde en Vlagtwedde.

Best

De heer J.G.M.T. Ubachs (Hans) is benoemd tot burgemeester van de gemeente Best. De benoeming gaat in op 11 december 2018. De heer Ubachs (57 jaar) is lid van D66. Hij is op dit moment waarnemend burgemeester van de gemeente Best. De heer Ubachs volgt de heer drs. A.G.T. van Aert (PvdA) op.