Opleiding en ontwikkeling griffier staat centraal

Op 5 oktober presenteerde de Vereniging van Griffiers een professionaliseringsagenda voor de periode 2018-2022. Met deze agenda geeft de Vereniging van Griffiers een impuls aan scholing en professionalisering van griffiers.

Vereniging van Griffiers

Minister Kajsa Ollongren wil dat de gemeenteraad beter wordt ondersteund en dat er wordt geïnvesteerd in de kwaliteit van de gemeenteraadsleden. Om die reden is er leeromgeving.raadsleden.nl voor raadsleden, maar vooral ook is het versterken van de rol en positie van de griffier belangrijk. Raadsleden als goed lekenbestuur kunnen hun werkzaamheden niet goed uitvoeren in gemiddeld zestien uur per week zonder een goede, sterke griffie. De kwaliteit en de omvang van de griffie wordt bepaald door de raad omdat de gemeenteraad werkgever is van de griffier.

Tijdens het Jaarcongres van de Vereniging van Griffiers werd een onderzoek onder griffiers gepresenteerd over de professionalisering van de griffier. Daaruit blijkt dat wanneer de raad een professionele griffier nodig heeft dat ontwikkeling en opleiding van de griffier belangrijk is. Echter, de werkgeverscommissies uit de gemeenteraad doen daar te weinig aan, zo blijkt uit onderzoek van de commissie professionalisering van de Vereniging van Griffiers. “Investeren in omvang en kwaliteit van de griffier is noodzakelijk en een verantwoordelijkheid van de gemeenteraad”, zo luidde de oproep van Renee Wiggers, voorzitter van de Vereniging van Griffiers.

Bijeenkomsten & informatie over werkgeversfunctie

Voor meer informatie over de rol van de raad om de werkgeversfunctie te versterken en te werken aan opleiding en ontwikkeling van de griffier houdt de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden met de Vereniging voor Griffiers dit najaar in de regio bijeenkomsten voor raadsleden, kijk in de agenda voor een overzicht van de bijeenkomsten in uw regio.

Hier vind je alle relevante documenten:

  1. De professionaliseringsagenda
  2. De belangrijkste uitslagen van de digitale vragenlijst over professionalisering
  3. De volledige uitslagen van de vragenlijst voor raadsgriffiers
  4. De volledige uitslagen van de vragenlijst voor statengriffiers
  5. De onderzoeksverantwoording