App helpt raadsleden bij herkenning ondermijning

Raadsleden kunnen binnenkort de hulp van een app inroepen bij de herkenning van ondermijning. Tijdens de Dag voor de Raad is de app aangekondigd en gaat 16 november live.

Dag van de Raad

Ondermijning

Raadsleden krijgen in toenemende mate te maken met ondermijning. Om dit bewustzijn te creëren en raadsleden te helpen bij de herkenning van ondermijning is het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) Midden-Nederland bezig met het ontwikkelen van een app. Via deze app kunnen raadsleden antwoorden krijgen op vragen over ondermijning en worden gewezen op relevante artikelen, websites en boeken die informatie geven over ondermijning.

Zo krijgen raadsleden een completer beeld over ondermijning en de maatschappelijke effecten voor de gemeente van deze ondermijning.

Dag voor de Raad

De app werd gepresenteerd tijdens de Dag voor de Raad op 28 september in Tilburg. Tijdens deze dag kregen raadsleden tips en handreikingen om het lokale veiligheidsbeleid beter vorm te geven en ondermijning te bestrijden. Er waren verschillende sprekers, debatten en workshops waar deelnemers hun kennis mee konden verbeteren.

Onderwerpen die aan bodt kwamen:

  • Raadsleden en hun rol in ondermijningsaanpak.
  • Signalen uit de samenleving agenderen in de raadszaal en controleren, net als andere beleidsterreinen.
  • Uit een enquête onder raadsleden blijkt dat ze minder de rol voor zichzelf zien dan ze hebben.

Raadsleden kregen tijdens de jaarlijkse Dag voor de Raad adviezen over hoe te zorgen voor veiligheid in hun gemeente en hoe ondermijning te bestrijden. “Leg uw naïviteit over ondermijning af, bevraag uw burgemeester en draag uw college op in gesprek te gaan om zaken in de sfeer van ondermijning uit te zoeken”. “Toon voorbeeldgedrag in uw omgangsvormen” en “trek aan de bel bij intimidatie en bedreiging.”

Downloaden vanaf 16 november

De app van het RIEC Midden-Nederland is te downloaden in de App Store en de Google Play store vanaf 16 november.

Eerder onderzoek

Met de app van het RIEC Midden-Nederland worden raadsleden geholpen bij het invullen van hun regierol bij het lokale veiligheidsbeleid. Uit onderzoek van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden bleek onlangs dat raadsleden zich steeds minder bewust zijn van deze regierol. Voor meer informatie over dit onderzoek bekijk: Raad steeds minder bewust van eigen regierol lokaal veiligheidsbeleid.

Lees het verslag van de Dag voor de Raad: 'Raadsleden: weest niet naïef over ondermijning!'

Bron: De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden