Competentiescan voor raadsleden

De competentiescan laat zien over welke kernvaardigheden raadsleden moeten beschikken voor een sterke positie binnen de raad. De uitkomst van de scan laat zien hoever u als raadslid deze vaardigheden heeft ontwikkeld, en welke vervolgcursussen en –trainingen te volgen zijn om deze verder te ontwikkelen. 

Competentiescan doen

De competentiescan staat op de website van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, klik op 'Mijn account': https://www.raadsleden.nl/user. Vervolgens maakt u een account aan en kunt u één keer de competentiescan van 48 vragen volledig doorlopen. Dit neemt zo'n tien minuten in beslag. De resultaten zijn direct te raadplegen en zijn gekoppeld aan adviezen voor het volgen van vervolgcursussen en -trainingen.

In totaal zijn er twaalf competenties voor raadsleden: overtuigingskracht, samenwerken, communiceren en luisteren, integriteit, inlevingsvermogen, resultaatgerichtheid, analytisch vermogen, onderhandelen, omgevingsbewustzijn, initiatief, coachen en sturend vermogen.

Bron: De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden