Benoeming bij Raad van State

De heer mr. R.W.L. Koopmans wordt staatsraad in buitengewone dienst in de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om hem voor benoeming voor te dragen. De benoeming gaat in op de datum van be√ędiging.

Raad van State2

De benoeming van de heer Koopmans (59 jaar) houdt verband met wederzijdse benoemingen in de hoogste rechterlijke colleges in het kader van de rechtseenheid. De heer Koopmans is rechterlijk bestuurslid van het College van Beroep voor het bedrijfsleven.