Vacature vice-president Raad van State

Per 1 november 2018 is het ambt van vice-president Raad van State (v/m) vacant. Vanaf vandaag kunnen kandidaten hun belangstelling tonen.

Raad van State2

De vice-president wordt benoemd bij koninklijk besluit. De benoeming is geregeld in artikel 2 van de Wet op de Raad van State.

De vice-president heeft de dagelijkse leiding van de Raad van State en de Raad van State van het Koninkrijk. De vice-president treedt op in vele contacten met uiteenlopende instellingen binnen en buiten de overheid. De Raad van State is onafhankelijk adviseur van de regering voor wetgeving en bestuur en hoogste algemene bestuursrechter. De Raad is ook adviseur van de Staten-Generaal. De advisering is opgedragen aan de Afdeling advisering, de bestuursrechtspraak is opgedragen aan de Afdeling bestuursrechtspraak.

De vice-president is tevens voorzitter van de Afdeling advisering.

Indien u zich gekwalificeerd acht voor deze functie en belangstelling heeft om deze te vervullen, wordt u verzocht dit in een brief met daarbij gevoegd een cv kenbaar te maken. Uw sollicitatie richt u aan Zijne Majesteit de Koning en zendt u – onder vermelding van de aanduiding “Vertrouwelijk” op de enveloppe – toe aan:

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

t.a.v. het Hoofd van de afdeling Politieke Ambtsdragers en Weerbaarheid/Kabinet,

de heer O.C. van Dijk,

Postbus 20011,

2500 EA Den Haag.

Sollicitaties moeten vóór 22 mei 2018 worden gezonden aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Indien u de aandacht op geschikte kandidaten wilt vestigen, kunt u dit rechtstreeks schriftelijk (met dezelfde aanduiding als bovengenoemd op de enveloppe) kenbaar maken aan de Minister. In verband met de voortgang van de procedure worden eventuele suggesties graag zo spoedig mogelijk tegemoet gezien.

U vindt de profielschets op: www.rijksoverheid.nl/profiel-vp-raadvanstate