Terugblik bijeenkomsten Rechtspositie Politieke ambtsdragers

Het team Arbeidszaken van de VNG organiseerde de afgelopen maanden, in aanloop naar de raadsverkiezingen, vijf informatiebijeenkomsten. Daarin stond de rechtspositie van burgemeesters, wethouders en raads- en commissieleden centraal. Ruim 150 politieke ambtsdragers bezochten de bijeenkomsten.

Bijeenkomst

De raadsverkiezingen zitten erop, de stemmen zijn geteld en in de meeste gemeenten zijn de gemeenteraden al geïnstalleerd. Dit betekent dat gemeenten te maken hebben met nieuwe benoemingen van raadsleden en wethouders. Zij zullen ook afscheid moeten nemen van sommige politici. In de gemeentelijke praktijk roept deze overgang vaak rechtspositionele vragen op waar afdelingen P&O en griffiers zich over zullen buigen.

Tijdens de bijeenkomsten in Den Haag, Zwolle, Kampen, Den Bosch en Dordrecht zijn de deelnemers geïnformeerd over verschillende onderwerpen met betrekking tot de rechtspositie van zowel de zittende burgemeesters en wethouders als van de oud-burgemeester en oud-wethouders.

Deelnemers zijn bijgepraat over vergoedingen, voorwaarden voor verlof, procedure bij ziekte en arbeidsongeschiktheid, en het recht op pensioen. Daarnaast werd er ook ingegaan op de gevolgen van de raads- en collegewissel en de nevenfuncties waarmee politieke ambtsdragers te maken kunnen krijgen.

Kortom, vijf drukbezochte bijeenkomsten waar de deelnemers in een plezierige sfeer zijn geïnformeerd over de rechtspositionele vraagstukken van politieke ambtsdragers.

Nog vragen?

Mocht u ook/nog vragen hebben over de rechtspositie van politieke ambtsdragers stel deze dan via informatiecentrum@vng.nl

Meer informatie

Bron: VNG