Top-5 om jongeren bij gemeente te betrekken

In opdracht van het ministerie van BZK is een 'Battle of Concepts' uitgezet: een wedstrijd om ideeën te verzamelen over hoe men meer jongeren bij de gemeentepolitiek kan betrekken. Uit de 96 ingestuurde concepten zijn de 5 besten geselecteerd. Tijdens de finale op 13 oktober worden deze 5 concepten aan de jury en publiek gepresenteerd, waarna de winnaar bekend gemaakt wordt.

De jury is samengesteld uit vertegenwoordigers van Raadslid.nu, de Vereniging van Griffiers, ProDemos, politieke partijen, de wetenschap en het ministerie van BZK. De voorzitter van de Junior Chamber International (JCI) Nederland, Ruud Tuithof, begeleidt de finalemiddag.

Top-5 Battle of Concepts (willekeurige volgorde)

 

1. Onder Invloed

Ontmoetingen in festivalsferen

Benader jongeren op plekken waar ze zich op hun gemak voelen. Bijvoorbeeld op een festival. Creëer daar een uitnodigende plek waar raads- en collegeleden met elkaar in gesprek gaan over problemen die ze ervaren of waar ze tegenaan lopen. Er is een kleinschalige pilot gestart in Amersfoort.

Lees meer informatie over Onder Invloed

2. Crash course podcast

Stoomcursus succesvol gemeenteraadslid

Jonge mensen die overwegen om raadslid te worden, moeten afgewogen hun keuze kunnen maken. Voorstel: maak 5 podcastafleveringen waarin steeds een concreet thema wordt besproken met 6 jonge (ex-)raadsleden. Voorbeeldthema’s: campagne voeren, combineren van baan, hobby, gezin met je raadslidmaatschap.

Lees meer informatie over Crash course podcast

3. Baas voor een Uur

Escape Room in de raadzaal

De raadzaal van een gemeente fungeert een uur lang als een heuse Escape Room. In groepjes van 4 of 5 worden de twintigers en dertigers een uur lang opgesloten. De opdrachten die ze moeten uitvoeren om te kunnen ontsnappen gaan over belangrijke maatschappelijke vraagstukken waar raadsleden dagelijks mee te maken hebben. De deelnemers moeten slim en goed samenwerken aan oplossingen voor deze vraagstukken waarmee ze ervaren hoe interessant maar complex het raadwerk in de praktijk is.

Lees meer informatie over Baas voor een Uur

4. Toekomstbestendig?!

Appèl op jong ouderschap

Kersverse ouders worden op verschillende momenten na de geboorte van hun kind benadert, met de vraag: “In welk soort gemeente wil je dat jullie kind opgroeit?” De ouders worden aangesproken in een rol die appelleert aan hun nieuwe verantwoordelijkheid voor het gezin. De gemeente laat door de persoonlijke aanpak zien te willen luisteren naar de burger, en benoemt de mogelijkheden om laagdrempelig maatschappelijk betrokken te zijn.

Lees meer informatie over Toekomstbestendig?!

5. Het PPP-traineeship

Combi van Publiek-Privaat-Politiek

Het combineren van de eerste stappen in het werkende leven met actief zijn in de gemeenteraad kan erg pittig zijn. Het PPP-traineeship biedt de young professional daarom de mogelijkheid om een periode bij een gemeente én een bedrijf te werken. Hierbij wordt onderkend dat het raadswerk een interessante meerwaarde heeft voor zowel het lokale bedrijfsleven als voor een gemeente.

Lees meer over het PPP-traineeship