Proef voor meer waardering raadsleden

Binnen de gemeente Rotterdam is een proef gestart om de positie van raadsleden te versterken. De proef is een initiatief van de Rotterdamse gemeenteraad, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, een aantal Rotterdamse werkgevers verenigd in De Club Rotterdam en MKB Rotterdam.

Vlnr: Han van Midden, Ahmed Aboutaleb, Job Dura, Rene Bagchus

De proef ging van start met een bijeenkomst op 4 september waarop een intentieverklaring werd getekend door de betrokken partijen. Het doel van dit experiment is om het raadslidmaatschap aantrekkelijker te maken.

Het raadslidmaatschap is een baan voor gemiddeld ongeveer 20 uur. In de praktijk is dat vaak moeilijk te combineren met een baan in het bedrijfsleven. Hoewel het werk is dat intens is en van groot maatschappelijk belang, wordt het soms ook ondergewaardeerd.

De druk op lokale besturen is toegenomen de laatste jaren, mede doordat de rijksoverheid een aantal taken naar de gemeente heeft overgeheveld. De gemeente Rotterdam wil dat de gemeenteraad een goede vertegenwoordiging heeft van raadsleden uit verschillende maatschappelijke sectoren. Daarvoor is het nodig dat de positie van gemeenteraadsleden verbetert.

In de proef wordt gekeken naar:

  • Het aantrekkelijk maken voor werknemers om zich verkiesbaar te stellen voor het raadslidmaatschap.
  • Betere vergoeding voor raadsleden die extra taken uitvoeren zoals het fractievoorzitterschap en lidmaatschap van een enquêtecommissie.
  • Begeleiding van ‘werk na werk’ bij het beëindigen van het raadslidmaatschap.

Bekijk op YouTube ook het video-interview met: