YouTube kanaal Politieke Ambtsdragers

Er is een YouTube kanaal geopend waarop politieke ambtsdragers aan het woord komen. Dit kanaal is een initiatief van de afdeling Politieke Ambtsdragers van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

Er is een groeiend besef dat er een relatie is tussen het functioneren van de democratie en de kwaliteit van politieke ambtsdragers. Daarom wil men een impuls geven aan de aantrekkelijkheid van politieke functies en de mogelijkheden deze functies zo goed mogelijk in te vullen en uit te voeren. Het YouTubekanaal laat inspirerende politieke ambtsdragers zien.

Ga naar het YouTubekanaal van Politieke Ambtsdragers

Heeft u zelf een interessante video van een politieke ambtsdrager? Stuur een e-mail naar politiekeambtsdragers@minbzk.nl.