Hoe betrek je jonge mensen meer bij de gemeentepolitiek?

Steeds meer gemeenten zien de aanwas van nieuwe raadsleden teruglopen, wat betekent dat het steeds moeilijker wordt om goede kandidaten te vinden voor de gemeenteraad. Met name het vinden van jongere raadsleden (35 jaar of jonger) is lastig. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties daagt iedereen uit om mee te denken hierover. Meer hierover is te vinden op de website Battle of Concepts.

Het is belangrijk voor de democratie dat jongeren ook meedenken over de eigen gemeente, om het beleid een bepaalde richting op te sturen. Vaak denken ze bij politiek niet verder dan stemmen en landelijke politiek, maar ze kunnen ook meedoen aan de debatten die plaatsvinden in de gemeenteraad van de plaats waar ze wonen. Mede omdat de gemeente steeds meer taken krijgt die vroeger landelijk werden georganiseerd, zoals jeugd- en ouderenzorg, arbeidsparticipatie voor mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt en thema’s als duurzaamheid.

Daarnaast zijn er de taken waar gemeenten al veel langer verantwoordelijk voor zijn zoals het inrichten van een wijk, horecavergunningen en het aanbod van (starters)woningen.

De besluiten die worden genomen in de gemeenteraad hebben vaak directe invloed op het leven in de plaats waar men woont. Toch weten maar weinig mensen wat er speelt in de plaats waar ze wonen en wie daarover de besluiten nemen. Hoe komt dat en hoe kunnen we zorgen dat meer mensen een rol willen spelen in de lokale politiek, door betrokkenheid te tonen en invloed uit te oefenen?

Op de website Battle of Concepts is de challenge te vinden over betrokkenheid van twintigers en dertigers in de gemeentepolitiek. Denk mee en win €5.000,- prijzengeld!