Raadsleden gezocht

In maart 2018 zijn er verkiezingen voor de gemeenteraad. Mensen die zich kandidaat willen stellen voor het raadslidmaatschap willen zich nu informeren of het iets voor hen is. ProDemos heeft hiervoor de cursus Politiek Actief ontwikkeld. Gemeenten kunnen die cursus zelf geven.

cursus politiek actief

Al meer dan 100 gemeenten hebben deze cursus georganiseerd voor haar inwoners. Zo vlak voor het sluiten van de kandidaatstellingsprocedure doet een gemeente er goed aan om een extra oproep te plaatsen en samen met de politieke partijen een inspirerende en leerzame minicursus te organiseren.

Wat biedt ProDemos?

 • Format en toolbox
  Een gratis toolbox met cursusmappen met meer dan genoeg materiaal voor een minicursus. Tevens een format voor een minicursus bestaande uit twee bijeenkomsten. Hiermee kan een gemeente zelf de cursus verzorgen. Het materiaal wordt alleen ter beschikking gesteld in combinatie met deelname aan één van de instructiebijeenkomsten.

 • Instructiebijeenkomsten
  Om de gemeente zo goed mogelijk voor te bereiden organiseert ProDemos twee instructiebijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomst wordt degene die de cursus zal geven geïnstrueerd in het gebruiken van de  interactieve werkvormen. Het is gewenst dat de deelnemers aan de instructiebijeenkomst al beschikken over de nodige didactische vaardigheden.
 • Voorbeeldmateriaal voor de werving
  Ter ondersteuning van de wervingsactiviteiten is er een communicatiehandleiding. Hierin vindt u tips voor de werving en voorbeelden van een persbericht en ander wervingsmateriaal. U kunt via een link vormgeversbestanden van posters en advertenties downloaden.

Wat doet de gemeente?

 • Werving deelnemers
  De gemeente communiceert breed onder de inwoners dat deze mogelijkheid er is. ProDemos ondersteunt met een praktische communicatiehandleiding met formats en voorbeelden. De gemeente ontvangt deze handleiding na aanmelding voor de instructiebijeenkomst.

 • Organisatie minicursus
  De gemeente organiseert met behulp van het materiaal van ProDemos de minicursus Politiek Actief voor kandidaat raadsleden. Deze minicursus bestaat uit (minimaal) twee bijeenkomsten.

Instructiebijeenkomsten

 • Dinsdag 30 mei van 14:00-17:00 uur in Utrecht

 • Donderdag 1 juni van 14:00- 17:00 uur in Zwolle

De bijeenkomst is gratis toegankelijk!

Wilt u zich opgeven voor de toolbox met instructie, heeft u vragen of heeft u interesse om de cursus op een ander moment door ProDemos te laten verzorgen?

Neem dan contact op met Jelmer van der Zee j.vanderzee@prodemos.nl.