Boele Staal waarnemend CvK in Overijssel

De heer mr. B. (Boele) Staal wordt waarnemend commissaris van de Koning in de provincie Overijssel. De ministerraad heeft op voorstel van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties besloten hem voor te dragen voor benoeming. De waarneming gaat in op 19 december 2017.

Beeld: CDA Arnhem

De heer Staal (69 jaar) is lid van D66. Hij was eerder onder andere commissaris van de Koningin in Utrecht en lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal. Onlangs was hij waarnemend burgemeester van Arnhem.   

De heer Staal volgt mevrouw drs. A.Th.B. Bijleveld-Schouten (CDA) op.

Om de continuïteit van het provinciaal bestuur te waarborgen is de heer Staal benoemd tot waarnemend commissaris van de Koning in Overijssel totdat er een nieuwe commissaris is benoemd. Over deze voordracht heeft de minister overlegd met een delegatie uit Provinciale Staten van Overijssel, die daar mee instemmen.