Meer vrouwelijke burgemeesters, met name CDA en VVD

Nog nooit zijn er zoveel vrouwen als burgemeester benoemd als in 2017. Er is duidelijk sprake van een stijgende lijn.

Burgemeesters zijn steeds vaker vrouw

Burgemeesters Blok, Van Aart en Haverkamp

Van de 35 burgemeesters die dit jaar tot nu toe door de Kroon zijn benoemd, zijn er 12 vrouwelijk, wat neerkomt op 34 procent van het aantal benoemingen. Het totale percentage vrouwelijke burgemeesters komt daarmee op 21 procent. Het CDA leverde de meeste burgemeestersposities. De VVD leverde burgemeesters voor de meeste inwoners. Van de burgemeesters zonder politieke partij waren de vrouwen in de meerderheid.

Het totaal aantal vrouwelijke burgemeesters steeg dit jaar van 76 naar 81. En dat terwijl door herindelingen het aantal gemeenten daalde van 390 naar 388.

Hieronder vindt u een landelijk overzicht van de kroonbenoemde burgemeestersposten, met de verdeling per partij en per man/vrouw verhouding. Waarnemende burgemeesters staan niet in dit overzicht.

Overzicht burgemeestersposten

Partijen

Posten

Percentages Inwoners Percentages
CDA 104 32,0 3.897.453 26,8
VVD 93 28,6 4.768.230 32,8
PVDA 65 20,0 3.680.749 25,3
D66 20 6,2 978.352 6,7
CU 11 3,4 394.392 2,7
OVG* 10 3,1 216.416 1,5
GL 9 2,8 193.997 1,3
SGP 9 2,8 237.928 1,6
Geen 4 1,2 189.416 1,3
Totaal 325 14.55.933

Man/vrouw verhouding burgemeesters per politieke partij

Partijen Man Vrouw Totaal
CDA 75 29 104
VVD 70 23 93
PVDA 49 16 65
D66 15 5 20
CU 10 1 11
OVG* 8 2 10
GL 6 3 9
SGP 9 9
GEEN 1 3 4
243 82 325

* OVG staat voor overige gemeentelijke politieke partij