Jaarlijkse aanpassing van pensioenen en inhoudingen Appa bekend

Jaarlijks worden de pensioenen en inhoudingen van politieke ambtsdragers bijgesteld. In de onderstaande circulaire vindt u daar meer over. De pensioenen van politieke ambtsdragers zijn gebaseerd op de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa).

In deze jaarlijkse circulaire wordt onder meer aangekondigd dat circulaires die betrekking hebben op politieke ambts­dragers vanaf 2019 uitsluitend elektronisch zullen worden aangeboden. Ook zal de verhoging van de pensioenrichtleeftijd naar 68 jaar ingaan per 1 januari 2018.

De indexatie van de Appa-pensioenen vindt plaats in overeenstemming met de aanpassing van ABP-pensioenen. Jaarlijks wordt de aanpassing bekend gemaakt van al ingegane pensioenen. Er wordt ingegaan op de verrekening van een (deeltijd)pensioen met de Appa-uitkering. Met ingang van dit jaar wordt de ingangsleeftijd voor de voortgezette uitkering in het komende jaar opgenomen. 

Ook worden de in 2018 in aanmerking te nemen inhoudingpercentages bekend gemaakt (paragraaf 8). Aldus kunnen de nodige aanpassingen in de salaris­administraties worden doorgevoerd voor de deelnemers in de Appa.

Download de circulaire Aanpassing pensioenen en inhoudingen Appa 2018