Werkgeversfunctie raad voor griffier onderzocht

Niet alleen de werkgeverscommissie van de gemeenteraad, maar de raad als geheel moet meer betrokken zijn bij haar rol als werkgever van de griffie. Het leidt tot een betere discussie over het takenpakket van de griffier en daarmee over de ambitie van de raad. Nu weet bijvoorbeeld maar een klein deel van de raadsleden wat de mogelijkheden en verantwoordelijkheden zijn van haar rol als werkgever.

Voorkant rapport Raadslid.nu Raad als werkgever van de griffier

Beeld: Raadslid.nu

Dit blijkt uit het onderzoek ‘De raad als werkgever van de griffie(r)’ van Raadslid.Nu, dat door Overheid in Nederland in de zomer van 2017 is uitgevoerd. Voor het onderzoek hebben zowel raadsleden die actief en die niet actief in de werkgeverscommissie zijn een enquete ingevuld. In totaal waren dat meer dan 1000 personen.

De raadsleden die in een werkgeverscommissie zitten, zijn over het algemeen tevreden of zeer tevreden (78%) over de bevoegdheden van de commissie. Meer dan de helft (56%) wil een volgende periode terugkeren in deze commissie. Van de raadsleden die niet actief zijn in de commissie, zou ruim dertig procent in een volgende periode tot de commissie willen toetreden. Bijzonder is dat, alhoewel de werkgeversfunctie van de raad al sinds 2002 bestaat, zo'n 10% van de P&O/HRM-afdelingen volgens de raadsleden geen weet heeft van deze functie van de raad. De ondersteuning vanuit zo'n afdeling zou dan ook beter kunnen, aldus de raadsleden, bijvoorbeeld door het aanleveren van formats voor een griffieplan, beoordeling van de griffier en het functioneren van de commissie zelf.

Tips en aanbevelingen

Zowel commissieleden als niet-commissieleden hebben de enquete aangegrepen om met tips voor toekomstige commissieleden te komen. Zo wordt een betere rolverdeling binnen de commissie voorgesteld, maar ook meer aandacht voor evaluatie en communicatie in de commissie en een goede beoordelingsprocedure van de griffier. Niet-actieve leden wijzen vooral op het meer betrekken van niet-leden, een onafhankelijke positie ten opzichte van het college en betrokkenheid bij het werk van de griffier.

Raadslid.nu en de Vereniging van Griffiers hebben vooral aanbevelingen voor de positie die de raad inneemt ten opzichte van de griffier. De raad, aldus beide organisaties, moet zich afvragen welk type griffier het beste bij hun past, hoe zij de meest optimale ambtelijke ondersteuning zien en moet zichtbaar haar griffier steunen, zodat deze zijn of haar werk goed kan doen.

Meer informatie

Download het volledige onderzoek De raad als werkgever van de griffie(r) (pdf, 2 MB)

Serie korte films over de raad als werkgever van de griffie(r) (Raadslid.nu)