Ambtsdragers over nut politiek actief zijn

Een bijdrage leveren en dingen voor de maatschappij bereiken. Dat zijn vaak de redenen voor mensen om politiek actief te worden in hun gemeente, provincie, waterschap of op landelijk niveau.

Still 'Waarom politiek actief?'

Maar een politiek ambt als onderdeel van je loopbaan zorgt er ook voor dat je je eigen vaardigheden kunt ontwikkelen. Bijvoorbeeld spreken voor een groep, onderhandelen of een voorstel schrijven. Tijdens en na je politieke ambt kun je deze vaardigheden ook gebruiken in je baan of persoonlijke leven. In deze nieuwe video vertellen verschillende politieke ambtsdragers waarom zij een periode als politieke ambtsdrager leuk en nuttig vinden.

Bekijk de video Waarom politiek actief?