Lusten en lasten meervoudige democratie onderzocht

In opdracht van BZK onderzocht de Universiteit Leiden de lusten en lasten van de meervoudige democratie. Het vertrekpunt van dit rapport was de vraag: hoe is het huidige debat over democratische vernieuwing, inclusief de diverse lokale experimenten daarmee in de afgelopen jaren te duiden in het licht van het denken over democratie?

Stemcomputer

De auteurs gaan daarbij onder andere in op de vraag hoe representatie, participatie en overleg zich tot elkaar verhouden, en proberen daarmee meer helderheid te scheppen in een soms verwarrende discussie. Tenslotte kijken ze naar de lokale praktijkvoorbeelden en experimenten met 'meervoudige' democratie zelf en naar de spanningen en dilemma's die daarin naar voren komen.

Lees het rapport Lusten en lasten van de meervoudige democratie.