Race naar de Raad: leer inwoners betrekken bij lokale politiek

Leer hoe u inwoners actief kunt betrekken bij de lokale politiek. In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018, maar ook daarna. ProDemos en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties organiseren op vrijdagmiddag 27 oktober 2017 hierover de bijeenkomst ‘Race naar de Raad’ in de raadzaal van Den Haag.

Inwoners betrekken bij lokale politiek

Tijdens deze bijeenkomst staan de ervaringen en resultaten centraal van het project Politiek Bewust & Politiek Actief. Er is ook informatie over cursussen en andere activiteiten die gemeenten en politieke partijen zelf hebben georganiseerd.

Voor wie?

Burgemeesters, gemeenteraadsleden, fractie-ondersteuners, griffiers, griffiemedewerkers, lokale bestuurders van politieke partijen.

Programma 

Gespreksleider: Ilona Eichhorn, Debat.NL

15.00–15.30  Ontvangst met koffie/thee.
15.30–15.35 Welkom door Ilona Eichhorn, dagvoorzitter Debat.NL.
15.35–15.50
Interactieve terugblik Politiek Actief in vogelvlucht met het panel:
  • Eddy Habben Jansen, directeur ProDemos
  • B.F. Kuijpers, Directeur Generaal Bestuur en Wonen
    • Ineke Seuren, raadsgriffier Den Haag
15.50–16.00 Presentatie Politiek Bewust & Politiek Actief door Huri Sahin., projectleider ProDemos.
16.00–16.15 De R-factor – investeren in de relatie burger-politiek, door Anton Stapelkamp, burgemeester Kapelle.
16.15–17.15

Drie parallelsessies over:

  • Opkomstbevordering bij gemeenteraadsverkiezingen (door Julien van Ostaaijen van ProDemos in samenwerking met griffie Den Haag)
  • Inzet van sociale media tijdens campagne gemeenteraadsverkiezingen, Raadslid.Nu
  • ‘Hoe krijg je meer vrouwen in de gemeenteraad?’ – project Stem op een vrouw
17.15–18.30 Hapje en drankje.

Aanmelden is helaas niet meer mogelijk.