Baas voor een Uur wint Battle of Concepts gemeentepolitiek

Pim Meijer won de Battle of Concepts met zijn idee Baas voor een Uur, een plan over hoe je jongeren bij de gemeentepolitiek kunt betrekken. Pim Meijer,adviseur bij Twynstra Gudde, stelde voor om een gemeenteraadzaal om te toveren tot een soort Escape Room. Daarin vinden de deelnemers dan maatschappelijke vraagstukken in plaats van de gebruikelijke puzzels en raadsels.

Pim Meijer met de prijs

Als winnaar ontving Meijer 2000 euro en krijgt hij verdere ondersteuning bij het  uitwerken van het idee. Meijer gaf zelf aan dat het concept mogelijk ook een andere naam kan krijgen. Het gaat namelijk niet om ontsnappen uit de zaal maar om het oplossen van maatschappelijke problemen. Ook de beoordeling moet nog verder uitgewerkt worden.

De 'Battle of Concepts' is een wedstrijd die door het ministerie van BZK was uitgezet om ideeën te verzamelen over hoe men meer jongeren bij de gemeentepolitiek kan betrekken. Uit de 96 ingestuurde concepten waren de 5 besten geselecteerd. Tijdens de finale op 13 oktober werden deze 5 concepten aan de jury en publiek gepresenteerd, waarna de winnaar bekend gemaakt wordt.

De jury bestond uit vertegenwoordigers van Raadslid.nu, de Vereniging van Griffiers, ProDemos, politieke partijen, de wetenschap en het ministerie van BZK. De jury koos unaniem voor Baas voor een Uur.

Overzicht 5 beste inzendingen

1. Baas voor een Uur

Escape Room in de raadzaal

De raadzaal van een gemeente fungeert een uur lang als een Escape Room. In groepjes van 4 of 5 worden de twintigers en dertigers een uur lang opgesloten. De opdrachten die ze moeten uitvoeren om te kunnen ontsnappen gaan over belangrijke maatschappelijke vraagstukken waar raadsleden dagelijks mee te maken hebben. De deelnemers moeten slim en goed samenwerken aan oplossingen voor deze vraagstukken waarmee ze ervaren hoe interessant maar complex het raadwerk in de praktijk is.

Een mooi uitgewerkt en uitdagend gepresenteerd concept, waarbij slim wordt aangesloten bij een populaire spelvorm onder 20-ers en 30-ers: een escape room . Door aandacht te geven aan de complexiteit van het raadswerk - door er een uitdagende puzzel van te maken – wordt het raadswerk geframed als leuk en uitdagend waar je met teamwork tot oplossingen komt. - De jury

Lees meer informatie over Baas voor een Uur

2. Onder Invloed

Ontmoetingen in festivalsferen

Benader jongeren op plekken waar ze zich op hun gemak voelen. Bijvoorbeeld op een festival. Creëer daar een uitnodigende plek waar raads- en collegeleden met elkaar in gesprek gaan over problemen die ze ervaren of waar ze tegenaan lopen. Er is een kleinschalige pilot gestart in Amersfoort.

Het concept is goed uitgewerkt en sluit knap aan bij de belevingswereld van de doelgroep: in ongedwongen sfeer in gesprek over dingen die de doelgroep aanspreekt. Denk aan cultuuraanbod, woningmarkt, sportvoorzieningen. Het concept is in grote en kleinere gemeenten toepasbaar, overal zijn wel evenementen waar raads- en collegeleden met jonge bezoekers in gesprek kunnen gaan en is gericht op een brede doelgroep die nog niet persé geïnteresseerd is in de politiek. Indieners hebben daadkracht getoond door al een pilot te starten in Amersfoort en laten daarmee zien dat het concept haalbaar is. En er kan bovendien geleerd worden van de ervaringen die daar zijn opgedaan. - De jury

Lees meer informatie over Onder Invloed

3. Crash course podcast

Stoomcursus succesvol gemeenteraadslid

Jonge mensen die overwegen om raadslid te worden, moeten afgewogen hun keuze kunnen maken. Voorstel: maak 5 podcastafleveringen waarin steeds een concreet thema wordt besproken met 6 jonge (ex-)raadsleden. Voorbeeldthema’s: campagne voeren, combineren van baan, hobby, gezin met je raadslidmaatschap.

Een interessant en haalbaar concept, dat gericht is op jonge mensen die al (enigszins) geïnteresseerd zijn in politiek en overwegen om raadslid te worden. Kan hopelijk het laatste duwtje geven. Het concept sluit goed aan bij de activiteiten die BZK met diverse partners is gestart, om kandidaat-raadsleden goed klaar te stomen voor het raadswerk. Door het concept goed uit te werken is het gemakkelijk toe te passen door veel verschillende gemeenten en partijen. - De jury

Lees meer informatie over Crash course podcast

4. Het PPP-traineeship

Combi van Publiek-Privaat-Politiek

Het combineren van de eerste stappen in het werkende leven met actief zijn in de gemeenteraad kan erg pittig zijn. Het PPP-traineeship biedt de young professional daarom de mogelijkheid om een periode bij een gemeente én een bedrijf te werken. Hierbij wordt onderkend dat het raadswerk een interessante meerwaarde heeft voor zowel het lokale bedrijfsleven als voor een gemeente.

Het concept is een interessante combinatie van zowel publieke als private samenwerking binnen een traineeship als het raadswerk. Het concept sluit aan bij het frame dat raadslid zijn goed is voor je eigen ontwikkeling en een meerwaarde is voor werkgevers. Dat biedt potentie. - De jury

Lees meer over het PPP-traineeship

5. Toekomstbestendig?!

Appèl op jong ouderschap

Kersverse ouders worden op verschillende momenten na de geboorte van hun kind benadert, met de vraag: “In welk soort gemeente wil je dat jullie kind opgroeit?” De ouders worden aangesproken in een rol die appelleert aan hun nieuwe verantwoordelijkheid voor het gezin. De gemeente laat door de persoonlijke aanpak zien te willen luisteren naar de burger, en benoemt de mogelijkheden om laagdrempelig maatschappelijk betrokken te zijn.

Het concept appelleert knap aan het verantwoordelijkheidsgevoel van kersverse ouders en sluit  aan op hun (nieuwe) belevingswereld. De doelgroep jonge ouders is opleidingsniveau- en achtergrondonafhankelijk en heeft daardoor potentie. Met het concept laat je als gemeente zien dat je relevant bent en wilt luisteren naar behoeften van de inwoners, in dit geval jonge ouders. Dit concept is toepasbaar op diverse  andere interessante (doel)groepen. - De jury

Lees meer informatie over Toekomstbestendig?!