Dag van de Lokale Democratie biedt inspiratie

De Dag van de Lokale Democratie op vrijdag 17 november in Nieuwegein biedt veel inspirerende voorbeelden en praktische handvatten voor volksvertegenwoordigers, bestuurders, actieve inwoners en professionals die samen aan meer en betere democratie willen werken in hun gemeenten. Deelname is gratis en nog open.

Mensen in de politiek en het politieke ambt

Tijdens de Dag van Lokale Democratie komen verschillende thema’s aan bod. Zo zijn er onder de noemer ‘Start me up!’  en ‘Wat gebeurt er in het gemeentehuis?’ verschillende sessies over de mensen in de politiek en het politieke ambt.

De Dag van de Lokale Democratie is een initiatief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de beroepsverenigingen van burgemeesters, raadsleden, wethouders, griffiers en gemeentesecretarissen.

Binnen de route Start me Up!

 • Hoe maak ik een nieuwe generatie enthousiast voor de politiek?
  Bij deze sessie staan we stil bij de vraag hoe we kunnen zorgen voor een nieuwe en diverse aanwas voor de gemeenteraden. Er zijn onder andere presentaties van ProDemos en de Nationale Jeugdraad.
 • Als lokale politicus goed beslagen ten ijs komen
  In deze bijeenkomst is er aandacht voor benodigde vaardigheden en voorbeelden van lokale politici.  

Binnen de route Wat gebeurt er in het gemeentehuis?

 • Wat maakt iemand een goede bestuurder?
  Samen met genomineerden voor de verkiezing Beste Bestuurder gaan we hierover in gesprek. Ook zullen nieuwe onderzoeksresultaten worden gepresenteerd door Necker van Naem en de Universiteit van Tilburg.
 • De driehoek als basis voor democratische vernieuwing
  Hoe kan de lokale driehoek van burgemeester, griffier en gemeentesecretaris worden benut als motor voor de democratische vernieuwing? We gaan op zoek naar goede voorbeelden, valkuilen en nieuwe kansen met de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018. Denk mee met ons en creëer nieuwe kansen voor je eigen gemeente. Deze sessie wordt begeleid door Frank Speel (LDiB) en Helen Siebelhoff (Galangroep).

Meer informatie en aanmelden

Ga naar de website van de Dag van de Lokale Democratie