11 maart Training Omgaan met intimidatie en bedreiging

Activiteitendata
-
-

Het opleidingsinstituut DJI zorgt er met opleidingen en kennisactiviteiten voor dat medewerkers in DJI-functies vakbekwaam worden, zijn en blijven. Het DJI-vakmanschap, de behoefte van het veld en nieuwe (wetenschappelijke) inzichten en ontwikkelingen zijn daarbij het uitgangspunt. De training Omgaan met intimidatie en bedreiging voor burgemeesters en wethouders bereidt burgemeesters en wethouders voor op onverwachte situaties. Tijdens de training gaan de deelnemers aan de slag met concrete casuïstiek en ervaringen met intimiderende en bedreigde situaties. Na de training hebben de deelnemers handvatten voor een handelingsrepertoire om in een vroegtijdig stadium de regie over de bedreigde situatie en het eigen functioneren te nemen. Daarbij hebben de deelnemers inzicht in preventieve factoren en de-escalerend handelen en kunnen deelnemers beoordelen of actie nodig is en wie ze daarvoor kunnen inschakelen. 

Inmiddels hebben al 120 burgemeesters deelgenomen aan de training. Met maximaal tien deelnemers per training is er voldoende ruimte voor uitwisseling van eigen ervaringen. 

Trainingsdata:

11 maart
19 maart
28 maart
9 april
18 april
7 mei
14 mei
23 mei
6 juni
11 juni
18 juni
25 juni

Tijdstip: 9.00 – 16.00 uur
Locatie: kan aangepast worden op basis van regionale spreiding deelnemers

Meer informatie over de training Omgaan met intimidatie en bedreiging voor burgemeesters en wethouders leest u in onderstaand pdf-bestand. Meer informatie over de trainingen van DJI vindt u hier. Aanmelden voor de training kan door een e-mail te sturen naar servicepunt@dji.minjus.nl.