26 november Bestuurlijke integriteit in de praktijk

Activiteitendata
-
Provinciehuis Zwolle

Op zoek naar meer informatie en tools over het selecteren van integere kandidaat-volksvertegenwoordigers en bestuurders? Op dinsdagavond 26 november komen leden van wervings- en selectiecommissies van politieke partijen maar ook griffiers en politieke ambtsdragers van provincies, gemeenten en waterschappen bij elkaar in het provinciehuis van Zwolle om praktisch aan de slag te gaan met Integriteit en Weerbaarheid.

De vernieuwde Handreiking Integriteitstoetsing komt aan bod die kan helpen bij de selectie en screening van decentrale kandidaat-volksvertegenwoordigers en bestuurders. Tijdens de bijeenkomst gaan we o.a. met de praktische tools uit deze handreiking aan de slag.

Vragen die tijdens deze bijeenkomst aan bod komen:
- Hoe kan ik kandidaten voor een politieke functie toetsen op integriteit?
- Welke tools kan ik op verschillende momenten gebruiken?
- Hoe kan ik onze politieke ambtsdragers helpen hen weerbaarder te maken?
- Hoe gaan anderen om met integriteit binnen hun politieke partij?

Op al deze vragen en meer kunt u antwoorden vinden, inspiratie opdoen en collega's ontmoeten. Een ding is zeker, u kunt er daarna concreet mee aan de slag in de eigen praktijk.

Aanmelden en programma
Meldt u aan bij politiekeambtsdragers@minbzk.nl maar in ieder geval voor woensdag 20 november.

  • 18.00 uur Ontvangst met (warme) maaltijd
  • 18.30 uur Plenaire opening met o.a. een presentatie over het belang van Bestuurlijke Integriteit en in gesprek met de heer P. van Ruitenbeek (Griffier gemeente Hilversum en voorzitter commissie integriteit Vereniging van Griffiers) en mevrouw P. Schwenker (voormalig voorzitter kandidaten- en selectiecommissie en voormalig Eerste Kamerlid)
  • 19.30 uur Praktische workshop Integriteit in de Praktijk
  • 20.30 uur Plenaire terugkoppeling met aanwezigen en afsluiting
  • 21.00 uur borrel

Organisatie
Deze bijeenkomst is een initiatief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in samenwerking met de provincie Overijssel en de Vereniging van Griffiers. Deze bijeenkomst is de eerste in een reeks aan regionale en lokale bijeenkomsten over Integriteit en weerbaarheid.

We zien u graag op 26 november in Zwolle!